culturele aanbieder

Filmhub Midden

Filmhub Midden is knooppunt in de regio, waarin provinciale en lokale partners samenwerken aan filmeducatie.

Openingstijden
Contactgegevens
Lieve Vrouwestraat 13
3811 BP Amersfoort
info@filmhubmidden.nl http://filmhubmidden.nl/

Filmhub Midden is knooppunt in de regio, waarin provinciale en lokale partners samenwerken aan filmeducatie. Ze zijn een netwerkorganisatie, voor én met scholen, filmtheaters, filmfestivals, cultuurbemiddelaars en filmleraren in Flevoland en Utrecht.

Vlogs, Blockbusters, Instagram-stories, TikTok-video’s, films maken en kijken is dagelijkse kost. Hoe ga je met de kracht van deze beelden om en hoe haal je meer uit film? Kinderen en jongeren missen de juiste woorden om de filmervaring te duiden en hier betekenis aan toe te kennen. Om bewust te kijken of juist om zelf te maken.

Waarom voel je je ongemakkelijk of enthousiast bij een bepaalde scène? Hoe sta je zelf ten opzichte van de hoofdpersoon? Waarom vind je de film onrechtvaardig of juist representatief? Hoe is het verhaal opgebouwd? Bevragen wat je ziet, bevragen wat je maakt, benoemen wat het met je doet, levert een rijkdom aan inzichten en gesprekken op over de maatschappij, geschiedenis, de maker en de kijker zelf.

Visie op cultuureducatie

Filmhub Midden is knooppunt in de regio, waarin provinciale en lokale partners samenwerken aan filmeducatie. Ze zijn een netwerkorganisatie, voor én met scholen, filmtheaters, filmfestivals, cultuurbemiddelaars en filmleraren in Flevoland en Utrecht. Leraren en cultuurprofessionals kunnen bij Filmhub Midden terecht voor vragen, bemiddeling, deskundigheidsbevordering, inspiratie en onderzoek. De organisatie werkt verder nauw samen met regionale kernpartners: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Kunst Centraal, Nederlands Film Festival en Hoogt on Tour en penvoerder De Lieve Vrouw. Ook is Filmhub Midden verbonden met de regionale filmhubs in andere delen van het land en is de organisatie onderdeel van het landelijke Netwerk Filmeducatie.

Filmhub Midden inventariseert het huidige filmeducatieve aanbod in de regio. Ook werkt de organisatie aan deskundigheidsbevordering, kennisdeling en uitwisseling en verbinden vraag en aanbod. Ze inspireren leraren om aan de slag te gaan met film in de klas, adviseren en trainen leraren en steunen aanbieders in de regio met hun filmeducatieve programma’s. Ze zijn een spin in het educatieve web en eerste hulp op het gebied van filmeducatie. Filmhub midden richt zich op alle leeftijden in het onderwijs.

Bereikbaarheid

Wij hebben geen kantoor waar je bij ons langs kunt komen, maar we komen graag bij jou langs of plannen een digitale afspraak in. Mail ons voor meer informatie.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.