Over ons

Wij zijn NEOS, experts in cultuuronderwijs

01

Organisatie — Alles over ons

NEOS

NEOS is een onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs. Met advies, programma’s, trainingen en netwerkactiviteiten, versterken wij scholen en organisaties uit Amersfoort en omgeving in hun culturele aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Binnen op maat gemaakte trajecten begeleiden we onze klanten in het verbeteren van cultuuronderwijs, met als streven dat zij na afloop van onze samenwerking grotendeels zelf de regie kunnen voeren.

Wil je de medewerkers van NEOS beter leren kennen? Lees dan de interviews met Lieske, Sanne, Niké en Stephanie. Je vindt de interviews op de inspiratiepagina.

16.651 leerlingen

74 scholen

57 culturele aanbieders

7 kunstvakdocenten en medewerkers

02

Visie — Onze blik op de toekomst

Een open blik, ruimte voor experiment en het ontdekken van verborgen talenten — dat is wat cultuuronderwijs te bieden heeft.

Kwalitatief goed cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het stimuleert creativiteit, verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en onbevangenheid; vaardigheden die onmisbaar zijn in de voortdurend veranderende wereld van de 21e eeuw.

Naast het ontwikkelen van dit soort vaardigheden (kwalificatie) draagt cultuuronderwijs ook bij aan de twee andere kernaspecten van goed onderwijs: persoonsontwikkeling (subjectivering) en het leren omgaan met elkaar (socialisatie).

Ons ultieme doel is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Amersfoort en omgeving – ongeacht hun achtergrond of afkomst – inspirerend en duurzaam cultuuronderwijs krijgen. Met inspirerend bedoelen we: levendig, uitdagend, bespiegelend en met bezieling. Duurzaam staat voor: structureel, deskundig, relevant voor de doelgroep en gericht op langdurige impact.

Overigens speelt cultuuronderwijs zich in onze ogen niet alleen af binnen de muren van de school. Daarom zetten we onszelf in om kinderen en jongeren ook buitenschools in contact te brengen met kunst, cultuur, ambacht en creativiteit.

We zijn een onafhankelijke, klantgerichte, organisatie met op maat gemaakte diensten. Op basis van persoonlijk contact met een school – of met andere organisaties geïnteresseerd in cultuuronderwijs – brengen we de uitdagingen in kaart en ontwikkelen we een passend programma, visietraject of training. Zo begeleiden we scholen en maatschappelijke partners het verbeteren van cultuuronderwijs, met als streven dat zij na afloop van onze samenwerking grotendeels zelf de regie kunnen voeren.

In de uitvoering werken we samen met culturele aanbieders, kunstenaars en kunstvakdocenten uit ons diverse, lokaal, regionaal en landelijk gewortelde netwerk. We selecteren aanbod op basis van de hiervoor benoemde kernwaarden 1 : inspirerend – levendig, uitdagend, bespiegelend, en met bezieling– en duurzaam – structureel, deskundig, relevant voor de doelgroep en gericht op langdurige impact.

Wanneer we kansen of lacunes in cultuuronderwijs zien, springen we hierop in door zelf concepten te initiëren. Ook laten we onze stem horen en smeden we coalities met lokale en nationale partners.

03

Missie — Waar staan we voor

NEOS stimuleert en realiseert inspirerend en duurzaam cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in Amersfoort en omgeving.

ICC cursus Amersfoort
Unsplash - Micheile Henderson
04

Medewerkers – Maak kennis met team NEOS

Het team van NEOS bestaat uit bevlogen en deskundige adviseurs. Ieder van hen heeft zo haar/zijn eigen achtergrond en expertise. Tezamen zorgt dat voor een breed palet aan deskundigheden. Meer over hen weten? Lees de interviews.

Tanja Kerkvliet
hoofd NEOS
Lieske van der Linden
productiemedewerker
Interview Lieske
Niké Hijink
adviseur primair en voortgezet onderwijs
Interview Niké
Stephanie Westerhoud
adviseur primair en voortgezet onderwijs
Interview Stephanie
Kim Bosch
adviseur primair onderwijs
Marlon van Casteren
adviseur primair onderwijs
Sanne Linders
adviseur primair onderwijs
Interview Sanne
Lars Brakel
adviseur online marketing
05

Beleidsraad

06

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag voor ons? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.

Heb je een gerichte vraag?

Neem contact op met Tanja

 • Hoe ziet de werkwijze van NEOS er uit?

  Op basis van persoonlijk contact met een klant, brengen we de specifieke uitdagingen in kaart en ontwikkelen we een passend programma, training of advies. In de uitvoering werken we vaak samen met culturele aanbieders.

 • Als ik met NEOS ga samenwerken, krijg ik als school dan een vast contactpersoon?

  Ja. Een adviseur van NEOS is vast contactpersoon voor een aantal scholen. Zo krijgt de adviseur een goed beeld van de cultuureducatieve ontwikkelingen op jouw school en wordt er een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd.

 • Ik ben een school. Wat kost de dienstverlening van NEOS?

  Adviesgesprekken met een adviseur van NEOS zijn altijd gratis. Wanneer je deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit betaal je een bijdrage per leerling om een activiteitenprogramma samen te kunnen stellen. Meer informatie hierover lees je onder Diensten/Programma’s. Tegen een kostendekkend tarief kunnen we jouw school ook de organisatie van deze activiteiten uit handen nemen.

 • Is er subsidie voor cultuureducatie in het primair onderwijs beschikbaar?

  Ja. Als je deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is er via NEOS per leerling een subsidiebedrag beschikbaar. Daarnaast ontvang je als basisschool van het Rijk een gelabeld budget van € 13,37 voor cultuuronderwijs. Lees meer over de subsidieregeling CMK onder Diensten/Programma’s.

 • Is er subsidie voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs beschikbaar?

  Heb je als middelbare school een goed idee voor samenwerking met een lokale culturele aanbieder? Van 2021 tot en met 2024 zijn via NEOS financiële middelen beschikbaar voor coproducties tussen vo, culturele aanbieders en NEOS. Daarnaast is er het Cultuurkaart-budget van € 15,75 per leerling, waarvan € 5,25 als bijdrage vanuit het Rijk. Specifiek voor het VMBO is er momenteel een regeling in de maak door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hierover meer informatie onder Diensten/Programma’s.

 • Kan ik ook losse activiteiten afnemen?

  Ons ultieme doel is te werken aan langlopende programma’s, omdat we geloven in structureel cultuuronderwijs. Bovendien behoort kunst en cultuur tot de kerndoelen van het onderwijs. Natuurlijk is het voor een school ook mogelijk om losse activiteiten af te nemen. Misschien is juist dat ene product nog nodig om jouw programmalijn cultuuronderwijs te voltooien? Of wil je op incidentele basis een spetterende workshop vanwege het jubileum van de school. Voor ideeën kijk je onder de knop ‘Aanbod’.

 • Ik ben een culturele aanbieder. Ik wil een cultuureducatief project ontwikkelen. Wat kan NEOS voor mij betekenen?

  Wij maken graag kennis met enthousiaste creatieve ondernemers, kunstenaars of ambachtslieden die hun kennis en talent willen delen in het onderwijs of buitenschoolse activiteiten. De adviseurs van NEOS kunnen je helpen bij het ontwikkelen van een cultuureducatieve activiteit of het doen van een subsidieaanvraag zodat jij je plannen kunt realiseren. Via ons netwerk kunnen we je in contact brengen met het onderwijs. Om de verwachtingen helder te hebben: het cultuureducatieve aanbod in regio Amersfoort is groot. We zullen daarom eerlijk en transparant zijn over de kwaliteit en de kans van slagen van jouw idee.

07

Vacatures

Hier komen vacatures te staan

 • vacature 01

  dit is de tekst

 • vacature 02

  fsdaaasdfsadf

 • sadfsdafsadf

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.