Programma's

Cultuureducatie met Kwaliteit: drie ambitieniveaus

Het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) maakt kunst in de klas toegankelijk en wil de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs verbeteren.

CMK NEOS Amersfoort

Het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) maakt kunst in de klas toegankelijk en wil de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs verbeteren. NEOS helpt scholen in Amersfoort en omstreken hierbij via een cultuureducatiemodel dat gestoeld is op 3 ambitieniveaus. Van een aanbodgericht programma dat gericht is op kennismaken met kunst en cultuur tot maatwerk en verdieping waarbij je als school zelf regie voert over jouw cultuureducatieprogramma. Elk niveau heeft een ander programma passend bij waar jij als school behoefte aan hebt: van kennismaking en maatwerk, tot een intensief traject.

Ambitieniveau 1: Kunstkeien

Wil je als school kennismaken met cultuuronderwijs? Dan kun je starten met Kunstkeien. Via Kunstkeien maken leerlingen kennis met kunst en cultuur in hun eigen culturele omgeving. Kunstkeien bestaat uit twee onderdelen: maak het mee en maak het zelf. Leerlingen bezoeken verschillende musea en theaters in de stad en gaan actief aan de slag met een kunstactiviteit in school.

Bekijk brochure Kunstkeien 2020-2021

Binnenkort verschijnt hier de brochure voor schooljaar 2021-2022.

Meedoen?
Deelname aan Kunstkeien kost € 12,50 per leerling. Scholen ontvangen van het rijk € 16,37 per leerling voor cultuuronderwijs. Inschrijven voor Kunstkeien 2021-2022 is mogelijk tot en met 16 april 2021 via www.neoscultuuronderwijs.nl.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We zien je inschrijving graag tegemoet!

CMK Ambitieniveau 1 NEOS

Ambitieniveau 2: Maatwerk voor jouw klas

In de niveaus 2 en 3 kiest de school voor verdieping van cultuureducatie en zet in op een kwalitatief en intensiever cultuureducatieprogramma.

Heb je zelf ambities en ideeën op het gebied van cultuuronderwijs? De adviseurs van NEOS helpen je daar graag bij. In ambitieniveau 2 bepaal je als school zelf hoe cultuuronderwijs op jouw school eruit ziet en hoe je het inpast in het programma. Samen maken we een programma op maat:

  • speciaal voor jouw school;
  • passend bij de wensen en behoeften van de school;
  • je past het zelf in, jij draagt ideeën aan, wij helpen samenstellen en implementeren.

Op maat
Bij het vormgeven van cultuuronderwijs sluiten we graag aan op het bestaande curriculum en onderwijsconcept van de school. Door kunst en cultuur te verbinden met andere vakken, de signatuur van de school en thema’s die in de school spelen, wordt kunst en cultuur een logisch onderdeel van het gehele onderwijsprogramma.

Kosten voor scholen in Amersfoort
Voor deelname aan ambitieniveau 2 vragen we aan de school een bedrag van € 13,37 per leerling (gelabeld in de lumpsum voor cultuuronderwijs) plus een bijdrage van € 5,- per leerling. De totale inleg vanuit de school is binnen dit niveau dus € 18,37 per leerling. Wij matchen dit bedrag met een subsidie van € 15,- euro per leerling. Het totale werkbedrag komt dan uit op € 33,37 per leerling.

Kosten voor scholen in Leusden
Voor deelname aan ambitieniveau 2 vragen we aan de school een bedrag van € 10 per leerling (gelabeld in de lumpsum voor cultuuronderwijs). Wij matchen dit bedrag met een subsidie van € 13,- euro per leerling. Het totale werkbedrag komt dan uit op € 23 per leerling.

Ambitieniveau 2: Maatwerk voor jouw klas

Ambitieniveau 3: De verdieping

Het 3e niveau werkt hetzelfde als niveau 2, maar gaat qua inhoud nog verder de diepte in. Het programma is intensiever en ambitieuzer.

Eerst 2 dan 3
Scholen die een programma op maat willen, starten eerst altijd op niveau 2. Loopt het programma goed en is er behoefte aan meer? Dan gaan we nog een stap verder. Niveau 3 is er dus voor die scholen die daaraan toe zijn.

Kosten voor scholen in Amersfoort
Deelname aan ambitieniveau 3 vraagt dezelfde inleg als niveau 2, maar met een hogere subsidie (€ 30,- in plaats van € 15,-). We vragen aan de school een bedrag van € 13,37 per leerling (gelabeld in de lumpsum voor cultuuronderwijs) plus een bijdrage van € 5,- per leerling. De totale inleg vanuit de school is binnen dit niveau dus € 18,37 per leerling. Wij matchen dit bedrag met een subsidie van € 30,- euro per leerling. Het totale werkbedrag komt dan uit op € 48,37 per leerling.

Kosten voor scholen in Leusden
Voor deelname aan ambitieniveau 2 vragen we aan de school een bedrag van € 12,50 per leerling (gelabeld in de lumpsum voor cultuuronderwijs). Wij matchen dit bedrag met een subsidie van € 18,- euro per leerling. Het totale werkbedrag komt dan uit op € 30,50 per leerling.

CMK Ambitieniveau 3

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.