Programma's

Kijk eens wat er kan! | Publicatie CMK

Een terugblik op Cultuureducatie met Kwaliteit in de afgelopen vier jaar. De 46 penvoerders in het hele land zorgden dat alle kinderen in Nederland kans hebben op goede cultuureducatie. Deze publicatie omvat een collectie van 46 mooie verhalen en voorbeelden. Leerzaam, inspirerend én heel leuk om te lezen! Benieuwd naar ons verhaal? Lees hieronder verder of blader naar pagina 86.

bjorn conferentie cultuuronderwijs

Bekijk de publicatie: Kijk eens wat er kan! Of lees verder voor onze bijdrage.

Conferentie Cultuuronderwijs Amersfoort

Kennisdeling op het gebied van cultuureducatie én verschillende werkterreinen en doelgroepen met elkaar verbinden, ziet de afdeling Kunst in Onderwijs en Samenleving van Scholen in de Kunst als een belangrijke opgave. Binnen CmK zet de afdeling zich hier onder meer voor in via de jaarlijkse Conferentie Cultuuronderwijs. Na eerdere conferenties over de thema’s Creativiteit en Diversiteit, stond in 2019 het thema Mindset (Engels voor denkstijl) centraal.

‘Bedankt voor de waardevolle middag.’
Deelnemer

Mindset gaat onder andere over de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Maar ook over in hoeverre ze open staan voor de wereld om hen heen, over focus, doorzettingsvermogen, motivatie en flow

De mindset beïnvloeden

Het team Onderwijs liet zich bij het samenstellen van het programma inspireren door de mindsettheorie van Carol Dweck, hoogleraar psychologie aan de Stanford-universiteit in Amerika. Haar theorie zie je terug in het onderwijspakket Mindset voor het basisonderwijs waarin de robotjes Growie en Fixie figureren. Dwecks theorie is populair, maar tegelijkertijd omstreden omdat sommige onderzoeken aantonen dat een op groei gerichte denkwijze niet per se leidt tot betere leerresultaten. Toch gaf deze theorie het team Onderwijs stof tot nadenken: kunnen we de (creatieve) mindset wel beïnvloeden en in hoeverre willen we dat? Kunnen we op die manier zorgen dat kinderen het beste uit zichzelf halen? Wat is de rol van de docent daarbij?

Inspirerende lezingen en workshops

De Conferentie Cultuuronderwijs bood inspirerende lezingen en workshops over mindset voor docenten, directies en bestuurders uit het po, vo en mbo, pedagogisch medewerkers, culturele aanbieders, kunstenaars en kunstvakdocenten werkzaam in het onderwijs. Daarnaast was er ruimte voor ontmoeting en verbinding. Dit jaar sprak keynote speaker Beorn Nijenhuis – vanuit zijn achtergrond als neurowetenschapper, voormalig professioneel atleet en leraar aan het Conservatorium van Amsterdam – over mindset in sport en kunst.

Citaten van deelnemers
• ‘Het was een fantastische inspirerende conferentie. Bedankt Scholen in de Kunst!’
• ‘De conferentie was heel waardevol! Hartelijk dank voor de organisatie!’
• ‘Bedankt voor de waardevolle middag!’
• ‘De conferentie was echt heel leuk en vooral heel leerzaam. Erg bijzonder om te horen hoe het brein nu precies werkt en dat sommige uitspraken zoveel invloed hebben op de gedachtegang van jongeren.’

Growth mindset in kunstonderwijs

Voor de deelnemers waren er verschillende workshops, gericht op verschillende doelgroepen. Manja Eland (educatief ontwerper en medeoprichter van Kopa) gaf de workshop ‘Growth mindset in kunstonderwijs’. Eland: ‘Tijdens kunstlessen iets nieuws proberen kan spannend zijn. Voor de leerlingen, maar ook voor de leerkracht. Kunst biedt bij uitstek de speelruimte waarin je steeds opnieuw het experiment aan kunt gaan, waarbij je niet weet wat je straks aan het einde van de les gemaakt hebt.’

Succesfactoren Tijdens de Conferentie

Cultuuronderwijs was er gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten én nieuwe contacten op te doen. Door diverse workshops voor professionals uit verschillende sectoren aan te bieden, werd een brede doelgroep bereikt. Dit leverde een waardevolle uitwisseling op en interessante discussies vanuit verschillende invalshoeken. Liedjeszanger Maud Wilms luisterde dit jaar de avond op met haar muzikale bijdrage. Tijdens de borrel presenteerde zij haar muzikale wrap up.

Refrein van Maud Wilms
Ach, die eeuwige drempel, als je iets nieuws probeert
Het zijn je eigen gedachten die zorgen of je iets nieuws leert
Heb jij de moed om te falen
Heb jij het lef om na dat balen
Door te gaan, opnieuw op te staan

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.